Codul fiscal prevede:

»Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.” (art. 83-(1))

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal explicd natura veniturilor care intra in aceasta categorie, respectiv:

~ veniturile din inchiriert si subinchirieri de bunuri mobile si imobile;
– veniturile din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.

Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintelor, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct Si altele asemenea.
Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora.
Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Calculul impozitului pe venitul din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile:
Venit brut = Venitul obtinut din inchirierea bunului + Cheltuielile ce cad in sarcina proprietarului
Impozit pe venit = Venit brut x 10%

Calculul impozitului pe venitul din arenda:

Venit brut = Venitul obtinut din arenda
Cheltuieli forfetare = Venit brut x 40%
Venit net impozabil = Venit brut – Cheltuieli forfetare
Impozit pe venit = Venit net impozabil x 10%

Exceptii:

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, le clasifica in categoria veniturilor din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie.
Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.
Contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei unice pentru veniturile estimate a se realiza in cursul anului pana la data de 25 mai a anului curent. Pentru chiriile in valuta, definitivarea veniturilor obtinute are loc pana la data de 25 mai a anului urmator.

Contributii sociale obligatorii

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pot suporta contributia de asigurdari sociale de sanatate de 10% daca, cumulat cu celelalte venituri din categoriile ce intra in baza de calcul al CASS, acestea au 0 valoare totala cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara.
In cursul anului, persoana fizica ce realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor face evaluarea venitului net estimat a se realiza pentru a stabili o eventuala obligatie de plata a CASS.
Baza anuala de calcul al CASS are in vedere limitele mentionate mai sus la impozitarea veniturilor din activitati independente. Definitivarea venitului realizat, care sta la baza stabilirii obligatiilor finale in materie de CASS, se va face in anul urmator, prin intermediul declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Descarcă word Contract de locațiune

 

 

Sursa: CECCAR