Contribuabilul are obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, și a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului de realizare a venitului6 sau, în cazul în care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului7
Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

Exemplu:

O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2023, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului și optează pentru determinarea venitului net în sistem real.
Venitul brut estimat este 30.000 lei, iar cheltuielile deductibile estimate sunt în sumă de 10.000 lei. Venitul net anual estimat se determină ca diferență între venitul brut estimat și
cheltuielile deductibile estimate, respectiv: 30.000 lei – 10.000 lei = 20.000 lei.
Impozitul pe venit anual estimat aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat, astfel: 20.000 lei x 10% = 2.000 lei (impozit).
Contribuabilul respectiv nu va datora contribuția de asigurări sociale întrucât venitul net anual estimat este sub nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, dar va datora contribuția de
asigurări sociale de sănătate, întrucât venitul net anual estimat este cuprins între 6 salarii minime brute pe țară, inclusiv, şi 12 salarii minime brute pe ţară.