Exista unele deduceri la impozitul pe profit:
Deducerile fiscale sunt sumele care se scad la calculul rezultatului impozabil și care nu sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli deductibile înregistrate în perioada pentru care se face acel calcul.

Rezerva legală

Obligația de a constitui rezerva legală este stipulată în Legea nr. 31/1990, care la art. 183 alin. (1) prevede că din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

• Rezervele legale – in limita a:

  • 20% * Capitalul social
  • 5% * Baza de calcul

Baza de calcul rezerva legala:

5% * (Rezultat contabil + ct. 691) = 5% * rezultat contabil brut

Amortizarea fiscala
  • Amortizarea fiscala amortizarea contabila
    • amortizarea fiscală este calculată pe baza regulilor fiscale si constituie deducere fiscala. Evidența amortizării fiscale se ține extracontabil cu ajutorul registrului de evidență

(cod fiscal, Catalog m.f. HG 2139/2004, legea 15/2004, HG 276/2013)