Beneficiarii de venituri din salarii si asimilate salariilor datorează un impozit lunar, care se calculeaza si se retine la sursa de platitorii de venituri.

Metodologia de determinare a impozitului pe venit este urmatoarea:
  •  Venit brut (salariul de baza, sporuri, adaosuri, indemnizatii, concediu de odihna, recompense, premii, avantaje in natura impozabile etc.)

– Contributiile sociale obligatorii aferente unei luni:

– Contributia de asigurari sociale = Venit brut x 25%
– Contributia de asigurari sociale de sanatate = Venit brut x 10%

+ Alte sume impozabile (tichete de masa, vouchere de vacanta, tichete de cresa, tichete culturale)
– Deducerea personala acordata pentru luna respectiva
– Cotizatia sindicala platita in luna respectiva
– Contributia lunard la fondurile de pensii facultative sicea la schemele de pensii facultative suportate de angajat (in limita echivalentului in lei a 400 euro/an)
– Contributia lunara la primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajat (in limita echivalentului


= Venit net impozabil

Modul de calcul al impozitului pe venituri din salarii este urmatorul:

Impozit pe veniturile din salarii = Venit net impozabil x 10%

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii lor, precum si de a-I vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.