Declaratii fiscale

☟ Decontul de taxă (formularul 300) se depune la organele fiscale competente, pentru fiecare perioadă fiscală, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.
☟ Decontul special de taxă (formularul 301) se depune la organele fiscale competente de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie
să se înregistreze în mod normal în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.
☟ Trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei, cu anumite excepţii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă.

Declaratii informative

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formularul 390 VIES) se depune lunar, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către PI înregistrate în scopuri de TVA atât în mod normal, cât şi special.
• Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (formularul 394) – cu privire la operațiunile locale
(naționale) desfășurate în România etc.