Parlamentul a adoptat un proiect de lege, pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prin care operatorii economici vor avea obligația să evidențieze bacșișul pe bonul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2023. Actul normativ reglementează definirea bacșișului în vederea evidențierii acestei sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acesteia de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării bacșișului.

Acest proiect este îndreptat în mod special către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – „Restaurante”, 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.

De avut în vedere următoarele aspecte:
  • Bacșișul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.
  • Bacșișul încasat de la clienți va fi evidențit pe bonul fiscal de către operatorii economici, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia.
  • Înaintea emiterii bonului fiscal, operatorii economici au obligația de a înmâna clientului o notă de plată în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației.
  • Nota de plată înmânata clientului trebuie să conțină o rubrică în care clientul să poată înscrie, suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.
  • Este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordare a bacșișului.

Excepție de la cele menționate anterior face livrarea produselor la domiciliul clienților. Operatorii economici nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal, dacă se optează pentru această modalitate.

Bacșișul se evidențiază distinct pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate și este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacșiș».

Evidențierea bacșișului în contabilitate
  • Sumele reprezentând bacșiș,  se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici sau altor entități plătitoare pe seama cheltuielilor de protocol și au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de deductibilitate stabilită prin Codul fiscal.
  • Sumele provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale a acestora. Operatorii economici stabilesc printr-un regulament intern, procedura și modalitatea de distribuire către salariați, a sumelor provenite din încasarea bacșișului.

 

Bacșișului încasat de către salariați este calificat ca venit din alte surse și se supune regimului fiscal prevăzut de Titlul IV – Cap. X din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nefiindu-iaplicabile prevederile Titlului V – Contribuții sociale obligatorii – din același act normativ.

Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri salariale sau asimilate salariilor.

Legea a fost adoptată de către Parlament și trimisă Președintelui României pentru promulgare, prevederile acesteia urmând să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

 

 

Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro