Începând cu data  de 1 ianuarie 2024, prevederile OUG 115/2023 permit aplicarea efectivă a acestot facilități fiscale pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie.

Sumele sunt suportate de angajator, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil si sunt considerate venit neimpozabil.

Orice părinte care are un copil între 0-6 ani, care urmează o formă de educație antepreșcolară (grădiniță, creșă sau centre de zi) sau preșcolară (grădiniță) poate solicita rambursarea acestor facilități fiscale din partea angajatorului în limita a 1.500 lei / lună.

Alături de alte sume prevăzute de Codul fiscal, se includ în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii. Avem, așadar, plafonul individual de netaxare, precum și pe cel global.

Neimpozabilitatea se aplică, în acest plafon de 1.500 de lei/lună/copil, nu doar sumelor avansate de angajator, ci și celor plătite direct de angajat, dar pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.

Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative

În același plafon, atât individual, cât și global, aceste sume sunt scutite de CAS și CASS.

La angajatorii care aplică impozitul pe profit, sunt listate în rândul cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitată.

Suma se acordă unui singur părinte, astfel cum este definit la art. 77 alin. (11), la un singur angajator, prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere din partea părintelui. În situaţia în care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, angajatul are obligaţia să declare că nu beneficiază de astfel de plăţi de la un alt angajator”.