Înregistrarea contractelor de locațiune

Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune a fost completată cu noile prevederi legale aduse Codului fiscal prin OG nr.16/2022, prin publicarea în MO nr. 1.164 din 5 decembrie 2022 a OPANAF nr. 2.031/2022 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 114/2019. Aceste modificări includ aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Prin OG nr.16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, a fost instituită obligația de a înregistra contractul încheiat între părți, precum și modificările survenite ulterior, la organul fiscal competent.

Conform art.1798 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

Pentru aplicarea prevederilor a fost emis OPANAF nr.114/2019, prin care a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor de locațiune la organul fiscal competent, precum și modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Ca urmare a obligației instituită de OG nr.16/2022, a fost necesară completarea prevederilor OPANAF nr. 114/2019.

Noul act normativ, OPANAF nr. 2031/2022, stabilește:

▪ completarea procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune cu noile prevederi legale aduse Codului fiscal prin OG nr.16/2022;

▪ completarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, cu informații privind cuantumul chiriei lunare;

▪ modelul și conținutul formularului „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere”.

 

 

Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro