Persoane fizice care desfășoară activități independente în sistem real

Sunt deductibile limitat la calculul impozitului pe venit

  • cheltuielile pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul reprezentând diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile pentru acordarea de burse private și cheltuielile de protocol

!!!! Cheltuielile de sponsorizare,  mecenat sunt eliminate din categoria chletuielilor deductibile limitat

Sunt nedeductibile

  • cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, efectuate potrivit legii;
  • cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii.

!!!! Cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale se elimină din categoria cheltuielilor nedeductibile.

 

Determinarea Impozitului pe venit

Venit net anual=Venit brut-Cheltuieli deductibile

Venit net anual impozabil=(Venit brut-Cheltuieli deductibile)-CAS-CASS

Impozitul pe venit=Venit net anual impozabil determinat potrivit art.118 Cod fiscal x10% (nu se mai deduce costul de achiziție al AMEF )

 

Sumele reprezentând costul de achiziție al AMEF puse în funcțiune în 2023, precum și sumele de aceeași natură reportate, se deduc din impozitul pe venit datorat în  anul 2023.

Sumele rămase care nu sunt scăzute din impozitul pe venit anual datorat pe anul 2023 :

-nu se reportează; și

-reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat în sistem real,  începând cu veniturile aferente anului 2024

 

Sumele reprezentând costul de achiziţie al AMEF, puse în funcţiune în anul 2023, precum şi sumele de aceeaşi natură reportate, se deduc din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023. Sumele rămase care nu sunt scăzute din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023 nu se reportează şi reprezintă cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, începând cu veniturile aferente anului 2024. (art133 alin.(25) Cod fiscal)

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat pentru anul 2023, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcţiune în anul 2023 se distribuie proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere.(art133 alin.(25) Cod fiscal)

 

La determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:

a)Venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a piederilor fiscale reportate

b)Venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate, prevăzute la lit.a) din care se deduc CAS și CASS cu excepția CASS prevăzută la art.174 alin.(5).

 

Pierderile fiscale (din activități independente/drepturi de autor/activități agricole, silvicultură, piscicultură în sistem real)

Pierderea fiscală anuală înregistreată pe fiecare sursă din activități independente,din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură în sistem real, se reportează și se compensează de către contribuabil în limita a 70% din veniturile nete anuale, obținute din aceeași sursă de venit în următorii 5 ani consecutivi.

 

    Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

a)Reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii , în următorii 5 ani consecutivi

b)Dreptul de report este personal și netransmisibil

c)Pierderea reportată, necompensată după expirararea perioadei de 5 ani, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Pierderile din categoriile de venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală  definite potrivit art 70 Cod fiscal, din activități agricole/silvicultută/piscicultură definite potrivit art.103 , provenind din străinătate se reportează și se compensează de către contribuabil în limita a 70% din veniturile nete anuale de aceeași natură și sursă, realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 5 ani consecutivi.

Sunt parțial deductibile deductibile la calculul impozitului pe venit

 

Contravaloarea abonamentelor, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale;

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Stabilirea venitului net anual impozabil pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în sistem real:

Nivelul CAS și al CASS deductibile NU poate depăși nivelul venitului net anual recalculat. De asemenea, CASS se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate.