Monografie contabilă benzinărie

 

Achizitie carburant de la furnizori interni:

%
371
„Mărfuri”
4426
„TVA deductibilă”
= 401
„Furnizori”

Plata furnizorului:

401                            =                 5121
„Furnizori                      „Conturi la bănci”
în lei”

Înregistrarea adaosului comercial:

371
„Mărfuri”
= %
378
„Diferențe de preț
la mărfuri”
4428
„TVA neexigibilă”

Vânzarea combustibilului cu amănuntul cu plata numerar sau card:

 

5311/5121    =     %

 707

„Venituri din
vânzarea mărfurilor”

4427

„TVA colectată”

 

Descărcarea de gestiune a combustibilului vândut:

%
607
„Cheltuieli privind mărfurile”
378
„Diferențe de preț
la mărfuri”
4428
„TVA neexigibilă”
= 371
„Mărfuri”

 

Evidența mărfurilor la preț cu amănuntul nu este obligatorie. Pentru comerțul cu amănuntul societatea poate opta fie pentru evidența gestiunii la preț de vânzare cu amanuntul fie pentru evidența la cost de achiziție.

Achiziție mărfuri la preț de vânzare cu amănuntul:

%
371
„Mărfuri”
4426
„TVA deductibilă”
= 401
„Furnizori”

 

371
„Mărfuri”
= %
378
„Diferențe de preț
la mărfuri”
4428
„TVA neexigibilă”
Vânzare mărfuri cu amănuntul, în baza raportului Z de la casa de marcat:

Prin casă:

5311
„Casa în lei”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
4427
„TVA colectată”

 

Monografie contabilă benzinărie – plata prin banca:

5121/5125
„Conturi la bănci în lei” / „Sume în curs de decontare”
= %
707
„Venituri din
vânzarea mărfurilor”
4427
„TVA colectată”

 

Pentru descărcarea gestiunii se calculează adaosul comercial al marfurilor vandute, cu ajutorul coeficientului K:

K = (Si 378 + Rc 378) / [(Si 371 – 4428) + (Rd 371 – Rc 4428)]

și se înmulțește cu valoarea mărfurilor vândute din care s-a scăzut cota aferentă de TVA.

Dacă produsele se vând la cote diferite de TVA trebuie să se deschidă analitice pentru fiecare cont în parte, în vederea reflectării cotei diferite de TVA.

Adaosul comercial = K x Rulajul lunar al contului 707

Astfel costul mărfurilor vândute va fi:

Cost = Rulaj lunar al contului 707 – Adaos comercial

Descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute, ținând cont de coeficientul K de repartizare a adaosului calculat pentru fiecare luna:

%
607
„Cheltuieli privind mărfurile”
378
„Diferențe de preț
la mărfuri”
4428
„TVA neexigibilă”
= 371
„Mărfuri”

 

Art. 1 din OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:

(1) Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală.