Plusurile constatate la inventar se înregistrează în contabilitate sub formă de intrări în gestiunea entității prin debitarea conturilor de activ corespunzătoare, astfel:

  • Plusul de imobilizări corporale şi necorporale constatat se înregistrează ca o intrare de imobilizări şi ca o creştere a valorii reflectate în contul 4754 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”:
20                                                                         =

„Imobilizări necorporale”

4754

„Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

sau

21                                                                          =

„Imobilizări corporale”

4754

„Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

Concomitent se înregistrează pe venituri suma reprezentând amortizarea calculată la imobilizările corporale şi necorporale constatate plus la inventar:

4754                                                                   =

„Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

7584

„Venituri din subvenții pentru investiții”

  • Plusurile de materii prime se înregistrează ca o intrare în conturile de stocuri şi ca o

reducere a cheltuielilor sau ca o creştere a altor venituri din exploatare:

301                                                                       =

„Materii prime”

601

„Cheltuieli cu materiile prime”

sau

301                                                                       =

„Materii prime”

7588

„Alte venituri din exploatare”

  • Plusurile de materiale consumabile se înregistrează:
302                                                                       =

„Materiale consumabile”

602

„Cheltuieli cu materiale consumabile”

sau

302                                                                       =

„Materiale consumabile”

7588

„Alte venituri din exploatare”

  • Plusurile constatate la obiectele de inventar se înregistrează:
303                                                                       =

„Materiale de natura obiectelor de inventar”

603

„Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar”

sau

303                                                                      =

„Materiale de natura obiectelor de inventar”

7588

„Alte venituri din exploatare”

  • Plusurile de produse finite se înregistrează:
345                                                                      =

„Produse finite”

711

„Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

  • Plusurile de mărfuri la o entitate care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie se înregistrează:
371                                                                        =

„Mărfuri”

607

„Cheltuieli privind mărfurile”

sau

371                                                                    =

„Materiale de natura obiectelor de inventar”

7588

„Alte venituri din exploatare”

  • Plusurile de ambalaje se înregistrează:
381                                                                       =

„Ambalaje”

607

„Cheltuieli privind ambalajele”

sau

381                                                                       =

„Ambalaje”

7588

„Alte venituri din exploatare”

  • Plusuri de numerar în casierie se înregistrează:
531.1                                                                     =

„Casa în lei”

7588

„Alte venituri din exploatare”

 

Pentru a nu influenţa rulajul conturilor de cheltuieli, înregistrările de mai sus se pot face în roşu în debitul contului de cheltuieli şi în creditul contului de stocuri.

 

Sursa: UNIUNEA NAŢIONALĂ A COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGAREŞTI – UCECOM