Înregistrări contabile privind minusurile la inventar – Minusurile constatate la inventariere se înregistrează ca o ieşire din patrimoniu a elementelor de active, prin creditarea conturilor corespunzătoare, astfel:

  • Minusurile de imobilizări necorporale şi corporale integral amortizate:
280

„Amortizări privind imobilizările necorporale”

20

„Imobilizări necorporale”

 

281

„Amortizări privind imobilizările corporale”

21

„Imobilizări corporale”

  • Minusurile de imobilizări necorporale şi corporale parţial amortizate:
% 280

„Amortizări privind imobilizările necorporale” (cu valoarea amortizată)

6583

„Cheltuieli privind activele cedate şi alte operațiuni de capital” (cu valoarea neamortizată)

20

„Imobilizări necorporale”

sau

% 281

„Amortizări privind imobilizările corporale” (cu valoarea amortizată)

6583

„Cheltuieli privind activele cedate şi alte operațiuni de capital” (cu valoarea neamortizată)

21

„Imobilizări corporale”

  • Minusuri de materii prime:
601

„Cheltuieli cu materiile prime”

301

„Materii prime”

  • Minusuri de materiale consumabile:
602

„Cheltuieli cu materiale consumabile”

302

„Materiale consumabile”

 

  • Minusuri de obiecte de inventar:
603

„Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar”

303

„Materiale de natura obiectelor de inventar”

  • Minusuri de produse finite:
711

„Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

345

„Produse finite”

  • Minusuri de mărfuri la o entitate care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie:
607

„Cheltuieli privind mărfurile”

371

„Mărfuri”

  • Minusuri de ambalaje se înregistrează:
607

„Cheltuieli privind ambalajele”

381

„Ambalaje”

 

  • Lipsurile peste normele stabilite şi pierderile cauzate de slaba gestiune se pot imputa celor vinovaţi la valoarea de înlocuire reprezentată de costul de achiziţie, care cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate a bunului

Înregistrarea în contabilitate a valorii bunurilor imputate înseamnă, în primul rând, crearea creanţei faţă de persoana vinovată, şi anume:

 

428.2

„Alte creanţe în legătură cu personalul”

758.1

„Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalități”

şi ajustarea TVA:

635

„Cheltuieli cu alte impozite şi vărsăminte asimilate”

442.6

„TVA deductibilă”

 

Precizare legată de aceste înregistrări contabile privind minusurile la inventar – Dacă valoarea bunurilor se impută terţilor (persoane din afara entităţii), în locul contului 4282, „Alte creanţe în legătură cu personalul” se utilizează contul 461 „Debitori diverşi”. Concomitent cu operaţia menţionată anterior, se descarcă gestiunea cu elementele patrimoniale de natura stocurilor.

 

  • Avansurile de trezorerie nedecontate la sfârşitul anului:
461

„Debitori diverşi”

542

„Avansuri de trezorerie”