Am obținut dreptul de a primi o subvenție în valoare de 3000 lei, iar ulterior se primeste prin virament bancar subvenția respectivă. Cu o parte din această sumă se achizitionează  un utilaj, cu o durată de funcționare de 5 ani….dar, după primul de utilizare, utilajul este vândut cu prețul de 9000, iar subvenția rămasă se restituie prin bancă.

 

 

 

a) Recunoașterea dreptului de încasare a subvenției:

3.000 lei 445
„Subvenții”
= 475
„Subvenții pentru investiții”
3.000 lei

 

b) Încasarea subvenției:
3.000 lei 5121
„Conturi la bănci
în lei”
= 445
„Subvenții”
 3.000 lei

 

c) Achiziționarea utilajului:
 

 

10.000 lei

 

 

213
„Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”

= 404
„Furnizori de imobilizări”
10.000 lei

d) Achitarea utilajului:

10.000 lei 404
„Furnizori de imobilizări”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
10.000 lei
e) Înregistrarea amortizării la sfârșitul primului an :
2.000 lei 6811
„Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizărilor”
= 2813
Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de trensport, animalelor și plantațiilor”
2.000 lei

f) Virarea unei parti din subventie la venituri :

600 lei 475
„Subvenții pentru investiții”
= 7584
„Venituri din subvenții
pentru investiții”
600 lei

 

g) Vânzarea utilajului:

600 lei 461
„Debitori diverși”
= 7583
„Venituri vânzarea activelor și alte operațiuni de capital”
600 lei

 

h) Descărcarea gestiunii:

10.000 lei

2.000lei

 

8.000 lei

%
2813
Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de trensport, animalelor și plantațiilor”
6583
„Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital”
= 213
„Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”

i) Rambusrsarea unei părți din subvenție:

2.400 lei 475
„Subvenții pentru investiții”
= 5121
„Conturi la bănci
în lei”
2.400 lei