La sfârşitul exerciţiului N1 se achiziţionează un utilaj al cărui cost este de 820.000 lei, amortizat liniar în 10 ani. La finele exerciţiului N+1 valoarea recuperabilă este de 660.000 lei, iar la sfâr şitul exerciţiului N+4 de 466.000 lei. Tratamentul contabil al deprecierii utilajului în conformitate cu IAS 36.
Rezolvare:
 Cost = 820.000 lei
Amortizare anuală = 820.000 lei/ 10 ani 82.000 leiAmortizare cumulată pe 2 ani (N si N+1) = 164.000 lei
Valoare netă contabilă la finele exercitiului N+1 = 656.000 lei (820.000 –  164.000)
Valoarea recuperabilă la finele exercitiului N+1 = 660.000 leiLa finele N+1 utilajul nu este depreciat întrucât valoarea recuperabilă este mai mare decât valoarea netă contabilă.
Amortizarea cumulată pe 3 ani ( N+2, N+3 si N+4) = 246.000 leiValoare netă contabilă la finele exercitiului N+4 = 410.000 lei (820.000 – 410.000)
La finele N+4 utilajul nu este depreciat întrucât valoarea recuperabilă este mai mare decât valoarea netă contabilă.
Prin urmare, nu trebuie să se constituie nicio ajustare pentru depreciere.