O casă de amanet încheie un contract cu o persoană fizică – proprietara unui bun de valoare, pe baza căruia   îi acordă un împrumut în sumă de 3.000 lei pe o perioadă de 6 luni. Pentru aceasta, se percepe persoanei fizice un comision de 15%.

  • Înregistrările contabile la acordarea împrumutului:

2678 Alte creanţe imob.          =          5311 Casa în lei                      3.000 lei

Concomitent – extracontabil se înregistrează pe debitul  contului  8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie,  suma de  3.000 lei.

La data scadentă, pot interveni următoarele situaţii:

a) Persoana fizică rambursează împrumutul şi comisionul, primind în schimb bunul de valoare:

5311   Casa în lei        =          2678 Alte creanţe imob.                    3. 000 lei
5311   Casa în lei        =          704 Venituri din serv.prest.                  450 lei

Concomitent – extracontabil se înregistrează  pe creditul contului  8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie suma de 3.000 lei.

  1. b) Persoana fizică nu restituie la data scadentă împrumutul şi comisionul.
    În aceste condiţii, casa de amanet devine proprietara bunului de valoare. Aceasta poate opta fie pentru păstrarea în patrimoniu a bunului, fie pentru valorificarea acestuia prin vânzare obişnuită sau în sistem de consignaţie, potrivit contractului încheiat cu debitorul.
Dacă societatea hotărăşte reţinerea bunului în patrimoniu, ca mijloc fix:
– se înregistrează mijlocul fix

213 Instal.tehnice,mijl.de transp.       =         2678  Alte creanţe imob.        3.000 lei

            animale şi plantaţii

Evaluarea bunului la valoarea de piaţă – presupunem că valoarea de piaţă este de 4.500 lei
– înregistrarea mijlocului fix la valoarea de piaţă:

213 Instal.tehnice,mijl.de transp.       =         7588 Alte venit.din expl.        1.500 lei

          animale şi plantaţii

Dacă se hotărăşte vânzarea bunului, în funcţie de modalitatea de valorificare, se disting următoarele situatii:

I. La vânzarea obişnuită se cunosc:
– preţ evaluat 3.000 lei
– adaos comercial 30%: 900 lei
– TVA 936 lei (3.900 x 24%)
– Înregistrarea intrării în gestiune a mărfii:

371 Mărfuri =  %                                                           4.836 lei

2678 Alte creanţe imob.                    3.000 lei
378  Dif.de preţ la mf.                            900 lei
4428   TVANeexigibilă                             936 lei

 

Concomitent – extracontabil se înregistrează pe creditul contului 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie suma  de 3.000 lei.

– Înregistrarea vânzării bunului:

5311 Casa în lei =  %                                                               4.836 lei

707  Venituri din vz.mf.                       3.900 lei
4427  TVAColectată                               936 lei

– Înregistrarea descărcării din gestiune a bunului:

607 Ch.privind mf. =  %                                           7.836 lei

371  Mărfuri                            3.000 lei
378  Dif.de preţ la mf.                       900 lei
4428   TVANeexigibilă                            936 lei

 

II. La vânzarea în sistem de consignaţie se cunosc:
– preţ evaluat 3.000 lei
comision 10%: 300 lei
– TVA   792 lei (3.300 x 24%)
– Înregistrarea vânzării bunului:

 

5311 Casa în lei =  %                                                          4.092 lei

707  Venituri din vz.mf.                       3.300 lei
4427  TVAColectată                               792 lei

 

– Casa de amanet anunţă persoana fizică de vânzarea mărfii şi înregistrează în gestiune marfa:

 

371 Mărfuri =  %                                                          4.092 lei

2678  Alte creanţe imob.                     3.000 lei
378    Dif.de preţ la mf.                          300 lei
4428  TVANeexigibilă                             792 lei

 

 

– Înregistrarea descărcării din gestiune a mărfii vândute:

 

607 Ch.privind mf. =  %                                                          4.092 lei

371  Mărfuri                                      3.000 lei
378  Dif.de preţ la mf.                             300 lei
4428   TVANeexigibilă                            627 lei

 

Concomitent – extracontabil se înregistrează pe credit contului 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie suma de 3.000 lei.
La scadenţă, proprietarul bunului poate solicita prelungirea termenului de scadenţă. Casa de amanet percepe un comision suplimentar pentru perioada de prelungire,  iar  după expirarea noului termen, se procedează conform celor două variante prezentate mai sus (încasarea  împrumutului  şi restituirea bunului sau bunul devine proprietatea casei de amanet).