Procedura de monitorizare RO e-Transport

Art. LXXIV al OUG 115/2023 cuprinde modificările și completările aduse OUG 41/2022 cu privire la RO e-Transport.

Ce este  RO e-Transpor?
 • RO e-Transport sau Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri
 • reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice
Care este scopul?
 • monitorizarea pe teritoriul național a transporturilor, care permite determinarea
  potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT.
 • creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, precum și prevenirea și combaterea comerțului ilicit de bunuri
Ce transporturi sunt monitorizate?
 • transporturile rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat (din 01.07.2022)
 • transporturile rutiere internaționale de bunuri (din 15.12.2023 pentru toate categoriile de
  bunuri importate/exportate, achizitionate/livrate intracomunitar)
Important!

Codul UIT se inscrie in mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil si fara stersaturi sau adaugiri.

Fac obiectul monitorizarii urmatoarele
 • Transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat aparținând unor operatori economici diferiți între 2 locații situate pe teritoriul național
 • Transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic
 • Transportul pe teritoriul național de bunuri în cadrul unui nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului
 • Transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat returnate, care nu au făcut obiectul recepției, între operatori economici diferiți sau între un operator economic și o PF
 • Transport bunuri provenite din AIC
 • Transport bunuri care  fac obiectul LIC
 • Transport bunuri provenite din import
 • Transport bunuri export
 • Transport bunuri care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare în tranzit pe teritoriul RO
Ce se declara?
 • transportul rutier pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat (și alte bunuri care sunt transportate împreună) – lista aprobată prin Ordin 802/2022

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care
 au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone,
 încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei,
 aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului

 • transportul rutier internațional de bunuri – indiferent de categoria bunurilor, mijlocului de
  transport, greutate sau valoare
Ce informatii se declara?

 date referitoare la expeditor și beneficiar,
 denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate,
 locuri de încărcare și descărcare,
 detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat si transportator
 data declarată pentru începerea transportului, precum și
 codul UIT generat.

Generarea codului UIT și valabilitatea acestuia

Declarare și generare cod UIT: Cu max 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Valabilitate cod UIT:

 5 zile calendaristice,
 15 zile calendaristice în cazul:
– AIC
– tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României
– nontransferurilor și stocurilor la dispoziția clientului

Obligație:

Să pună la dispoziția operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct/ prin intermediul organizatorului transportului până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România/ la locul de import/ la punerea efectivă
în mișcare a vehiculului.

Interdictii:

 utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul lui de valabilitate
 modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România/ la locul de import/ după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice

Exceptie:
Organizatorul transportului/ operatorul de transport are obligația să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare.