Toate persoanele sau entitatile care sunt subiect într-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala.

Inregistrarea fiscala presupune atribuirea codului de identificare fiscala de catre organul central, pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, de organizare a registrului contribuabililor/platitorilor şi de eliberare a certificatului de înregistrare fiscala.

 

Potrivit Codului de procedura fiscala:

»Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la:

a) data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica;

b) data stabilirii in Romania, in cazul persoanelor juridice straine care au locul exercitarii conducerii efective in Romania;

c) data inceperii activitatii pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cu exceptia celor care se inregistreaza, potrivit legii speciale, la registrul comertului;

d) data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz, in cazul persoanelor fizice, altele decat cele de Ia lit. c);

e) data obtinerii primului venit, in cazul persoanelor fizice si juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanta in Romania.” (art. 82-(6))

Data cand se considera efectuata inregistrarea fiscala:

a) data depunerii declaraţiei fiscale, în cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (5) Art. 82;

b) data atribuirii codului de identificare fiscală, în celelalte cazuri.