Contractul de mecenat este reglementat de art. 1 alin. (3) din Legea nr. 32/1994, Potrivit acestuia-mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligație de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfășurarea unor activități în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.

La baza operațiunii de mecenat se încheie un contract în formă autentică și trebuie să includă următoarele elemente:

– obiectul contractului;
– durata acestuia;
– valoarea aferentă bunurilor materiale sau mijloacelor financiare care fac obiectul contractului.

De reținut:

În cazul în care obiectul mecenatului îl reprezintă unul sau mai multe bunuri materiale, acestea vor fi evaluate la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar prin actul juridic încheiat (contractul de mecenat), adică valoarea de piață sau valoarea la care bunurile ce fac obiectul mecenatului pot fi dobândite pe o piață liberă.
Calitatea de mecena poate fi deținută de orice persoană fizică sau juridică, iar calitatea de beneficiar al mecenatului o poate avea orice persoană fizică cu domiciliul în România, fără obligativitatea de a fi recunoscută de o persoană juridică fără scop lucrativ sau de o instituție publică, ce necesită un sprijin în domeniile cultural, artistic, medico-sanitar sau științific – cercetare fundamentală și aplicată.

Acțiunile de mecenat pot îmbrăca diverse forme:

– resurse financiare în numerar sau prin virament bancar;
– executarea de lucrări sau prestarea de servicii;
– oferirea de bunuri de natura mijloacelor fixe sau a stocurilor.

Reflectarea în contabilitate a mecenatului se face în funcție de forma sub care se realizează operațiunea respectivă.

➔ Acordarea de resurse financiare în numerar sau prin virament bancar

În practică, acordarea de resurse financiare în numerar sau prin virament bancar este cea mai întâlnită formă de sponsorizare și de mecenat. Reflectarea în contabilitate a operațiunii economice se realizează în funcție de modul în care s-a efectuat aceasta, astfel:

– Sponsorizarea s-a făcut în numerar, suma fiind eliberată din casierie:
6582 = 5311
„Donații acordate” „Casa în lei”

– Sponsorizarea s-a făcut prin virament bancar:

6582 = 5121
„Donații acordate” „Conturi la bănci în lei”

➔ Executarea de lucrări sau prestarea de servicii

În cazul în care obiectul mecenatului îl constituie executarea de lucrări sau prestarea de servicii, în evidența contabilă se înregistrează drept cheltuială de mecenat valoarea efectivă a lucrării executate sau a serviciului prestat, fără a lua în considerare o cotă de profit. Pentru astfel de operațiuni, consumul de materiale, manopera etc. care au legătură directă cu obiectul mecenatului se reflectă la cheltuieli după natura lor.

➔ Oferirea de bunuri de natura mijloacelor fixe sau a stocurilor

În cazul sponsorizării constând în bunuri, acestea vor fi evaluate la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar prin contractul încheiat. La stabilirea acestei valori trebuie să se aibă în vedere următoarele:
prețul de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, atunci când bunurile sunt produse de sponsor;
prețul de cumpărare de pe piață, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, dacă bunurile sunt achiziționate în scopul sponsorizării. Intenția de cumpărare în vederea sponsorizării se poate dovedi prin factură sau chitanță fiscală, după caz, alături de contractul de sponsorizare încheiat între părți;
valoarea în vamă a bunurilor materiale primite din străinătate cu titlu de sponsorizare, stabilită conform prevederilor legale.

 

Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro

Descarcă word act de mecenat