In conformitate cu Art. 192 din codul muncii, principalele obiective ale formarii profesionale ale salariaților sunt:

a) prima si cea mai importanta este adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de munca;
b) obținerea unei calificări profesionale, in cazul in care acesta nu dispune de una;
c) la fel de importanta este actualizarea cunoștințelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfecționarea pregatirii profesionale pentru ocupație de baza;
d) in cazul in care salariatul își desfășoară activitatea in cadrul societății pe un anumit post si doreste reconversia profesionala sau aceasta este determinata de restructurări socioeconomice;
e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
f) daca se dorește prevenirea riscului șomajului;
g) promovarea la locul de munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Din punct de vedere al angajatorului, acesta este interesat sa-si satisfacă unele nevoi de munca, ce necesita un grad ridicat de calificare din partea angajaților.

Beneficii pentru angajator

Contractul de formare profesionala si ucenicie poate aduce beneficii importante societatii deoarece exista unele masuri de stimulare a angajatorilor in vederea creării de noi locuri de munca.

Beneficiile sunt, potrivit art. 48^1 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, „deduceri din cotă care rezultă din aplicarea unor procente către aceasta și al căror scop este reducerea costurilor cu asigurările sociale ale societăților și consolidarea accesului anumitor grupuri pe piața muncii.

In prezent, acest contract de formare profesionala oferă multe avantaje companiilor întrucât le permite sa reducă costurile de angajare. Dar, în plus, pentru muncitor oferă și mari beneficii.

 

 

Descarcă contract-de-formare-profesionala (word)