Aceste aspecte au în vedere întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile anuale aferente exercițiul financiar al anului 2022 și raportările contabile anuale întocmite pentru data de 31 decembrie 2022

În Monitorul Oficial nr. 22 din 9 ianuarie 2023 a fost publicat OMF nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, act normativ care aduce clarificări cu privire la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2022, precum și la depunerea lor la unitățile teritoriale ale MF. Structurarea noului Ordin este similară cu cea a OMF nr. 85/2022, aplicabil pentru raportările contabile corespunzătoare datei de 31 decembrie 2021.

Prin OMF nr. 4268/2022 sunt prezentate categoriile de situații financiare anuale întocmite în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

După cum precizează MF în Referatul de aprobare a actului normativ, la promovarea Ordinului s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situații financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Urmează să întocmească și să depună raportări contabile anuale:

▪ persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;

▪ subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

▪ entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de Legea contabilității;

▪ entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

Față de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2021, prin OMF 4268/2022 se reglementează raportarea distinctă a următoarelor informații:

▪ Identificatorul entității juridice, raportat prin intermediul formularului de Bilanț/Situația activelor datoriilor și capitalurilor proprii (Codul LEI). Acesta va fi completat dacă entitatea dispune de un cod LEI;

▪ cheltuielile privind consumul de gaze naturale, în cadrul cheltuielilor privind utilitățile;

▪ cheltuielile cu impozitul pe profit, respectiv veniturile din impozitul pe profit, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

De altfel, prin OMF nr. 4268/2022 a fost completată Procedura aprobată prin OMFP nr. 450/2016, în sensul ca prevederile acesteia să se aplice și în cazul depunerii situațiilor financiare anuale consolidate.

 

Sursa articol preluat:  www.ceccarbusinessmagazine.ro