Reducerile primite în cazul cumpărărilor de stocuri pot avea caracter comercial şi caracter financiar.

Reducerile comerciale îmbracă forma de rabaturi, remize şi risturne.

 • rabatul se primeşte pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare,
 • remiza se acordă asupra preţului pentru vânzări superioare volumului convenit sau poziţia de transport preferenţială a cumpărătorului,
 • risturnul este o reducere de preţ calculată asupra ansamblului de operaţii efectuate cu acelaşi terţ în decursul unei perioade determinate.

Reducerile comerciale NU se înregistrează în cazul în care sunt consemnate în factura iniţială; la conturile de stocuri se trece mărimea netă comercială. Reducerea comercială primită pe factura iniţială ajustează costul de achiziţie al bunurilor.

REDUCERI COMERCIALE PRIMITE ulterior facturii inițiale:
 • pentru achiziții de stocuri:
  1. dacă mai există în stoc bunurile pentru care s-a primit reducerea, se diminuează costul stocurilor;
  2. dacă NU mai există în stoc bunurile pentru care s-a primit reducerea, se înregistrează reducerea în contul 609 Reduceri comerciale primite;
 • pentru achiziții de servicii; 609 Reduceri comerciale primite
 • pentru achiziția de imobilizări corporale sau necorporale-4758 Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții

 

REDUCERI COMERCIALE ACORDATE ulterior facturii inițiale:
 • dacă factura de reducere comercială și factura inițială sunt tratate împreună, scade venitul din vânzare;
 • dacă factura de reducere comercială și factura inițială NU sunt tratate împreună, reducerea este acordată în general, 709 Reduceri comerciale

Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate. Reducerile financiare se înregistrează în conturile:

667 Cheltuieli privind sconturile acordate 767 Venituri din sconturi obţinute

Reducerile financiare se contabilizează întotdeauna, atât de pe factura inițială, cât și de pe factura ulterioară.

Se achizitioneaza marfuri la un cost de achizitie de 40.000 lei, TVA 19%, Pe factura initiala fz acorda un rabat de 2.000 lei. Ulterior, se primeste o reducere comerciala de 4.000 lei, TVA 19%, la data primirii reducerii marfurile existau in stoc/nu mai erau in stoc. Contabilizati tranzactiile

Achizitie marfuri pe baza fact initiale

%=401 45.220

371          40.000-2.000=38.000-val neta ctb

4426     19%*38.000=7.220

Inreg fact ulterioara de red comerciala

Caz 1-stocurile exista in ctb Caz 2-stocurile NU exista in ctb
%=401 -4.760 %=401 -4.760
371

4426

-4.000

-19%*4.000=760

609

4426

-4.000

-19%*4.000=760

 

Pentru plata inainte de termenul stabilit in contract se acorda un discount de 2.000 lei, TVA 19%. Inreg factura de discount

401=767    2.000 lei

4426=401 -380 lei

 

Plata datoriei fata de furnizorul x

401=5121 45.220–4.760-2.380=38.080 lei

 

Avansuri

Efecte comerciale

Societatea comercială Alfa SA încasează un avans în valoare de 3.000 lei, TVA 19%. Ulterior vinde mărfuri la un preţ de vânzare de 100.000 lei, TVA 19% şi încasează diferenţa.

Prezentaţi tratamentele contabile care se impun.

 

Emitere factură de

3.570 lei

avans:

4111

 

=

 

%

 

3.570 lei

Clienţi 419

Clienţi-creditori

3.000 lei
4427

TVA colectată

570 lei
Încasare avans:

3.570 lei

 

5121

 

=

 

4111

 

3.570 lei

Conturi la bănci în lei Clienţi
Vânzare mărfuri:
115.430 lei 4111

Clienţi

= % 707

Venituri din vânzarea mărfurilor

419

Clienţi-creditori

115.430 lei

100.000 lei

 

3.000 lei

4427

TVA colectată

18.430 lei
Încasare creanţă:

115.430 lei

 

5121

 

=

 

4111

 

115.430 lei

Conturi la bănci în lei Clienţi

 

Exemplu Se vând produse finite la un preţ de vânzare de 40.000 lei, TVA 19% , cost de producţie 25.000 lei. Pentru valoarea creanţei se acceptă un bilet la ordin. Decontarea biletului la ordin are loc după 2 luni prin bancă.

 

Vânzare produse finite:

47.600 lei    4111                        =                               %                             47.600 lei

Clienţi                                                       7015                           40.000 lei

Venituri din vânzarea produselor finite

                                                                                    4427                             7.600 lei

TVA colectată

 

Descărcarea din gestiune:

25.000 lei                              711                                      =                              345                            25.000 lei

 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse                                    Produse finite

 

 

Acceptare bilet la ordin:

47.600 lei                              413                               =                                          4111   47.600 lei

Efecte de primit de la clienţi                                                   Clienţi

 

Încasarea efectului comercial:

47.600 lei                        5121                                   =                              413                 47.600 lei

Conturi la bănci în lei                                              Efecte de primit de la clienţi