Regim fiscal
Pentru angajatorii plătitori de impozit pe profit

Potrivit art. 25 alin. (3 ) lit. b) cheltuielile reprezentând cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora sunt cheltuieli sociale, deductibile limitat, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Pentru salariați

Potrivit art. 76 alin. (4 ) lit. a) din Codul fiscal, în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, dacă valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte,  nu depăşeşte 300 lei:

– cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

– cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

– cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

În condițiile de mai sus, aceste venituri nu se cuprind în baza de impozitare lunară a contribuțiilor sociale obligatorii ( CAS, CASS și CAM)

(art. 142 lit. b) din Codul fiscal, art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, art. 220 alin. (2) din Codul fiscal ).

Partea care depășește valoarea maximă de 300 lei, reprezintă venit impozabil din salarii și se va datora impozit pe venit din salarii si contribuții sociale obligatorii (CAS, CASS și CAM) (Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
Pentru a se putea încadra în facilitatile fiscale mentionate, acest aspect trebuie specificat în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Dacă aceste aspecte nu sunt menționate în contractul de muncă sau în regulamentul intern, tichetele cadou se pot acorda angajaților, însă valoarea acestora se asimileaza veniturilor din salarii și primesc acelasi tratament fiscal, respectiv impozit pe venit (10%), CAS (25%), CASS (10%) și CAM (2,25%).

Sursa Anaf