Plafoanele pentru diurna neimpozabilă se regăsesc în OUG 115/2023.

S-au adus clarificări la determinarea plafonului lunar neimpozabil de 3 salarii/remuneraţii, pentru indemnizaţiile de delegare, detaşare.
Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.

Observatie:
Se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul.

Atât pentru salariați cât și pentru administratori, se stabilește valoarea minimă dintre:

Plafon 1
– pentru diurna internă suma maxim deductibilă = 57,5 lei/zi (23 lei * 2,5 = 57,50 lei)
– pentru diurna externă suma maxim deductibilă = 2,5 x Valoare din tabelul cu nivelul diurnelor pentru fiecare țara din HG 518/1995

Plafon 2 pentru salariati – 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat

P=(3 x S/NZL) x NZD

S – Salariu de bază
NZL – număr zile lucrătoare din lună
NZD – număr zile deplasare

Plafon 2 pentru administratori – de 3 remunerații prevăzute în raportul juridic

P=(3 x R/NZL) x NZD
R – remunerație
NZL – număr zile lucrătoare din lună
NZD – număr zile deplasare