Situații care duc la anularea codului de TVA:

 • acea societate a fost declarată inactivă fiscal conform CPF, drept pentru care i se anulează din oficiu codul de TVA,
 • asociații sau administratorii societății au înscrise în cazier infracțiuni de natură economică, situație incompatibilă cu deținerea codului de TVA,
 • nu s-a depus niciun decont de TVA (D300) pentru o perioadă de 6 luni consecutive,
 • nu s-au efectuat achiziții sau livrări de bunuri ori prestări de servicii în sfera TVA timp de 6 luni,
 • societatea nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA,
 • persoana solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire,
 • societatea în cauză prezintă un risc fiscal ridicat.

 

Situații în care se pot afla contribuabilii cu codul TVA anulat:
 • Sunt înregistrați în Registrul persoanelor cu codul de TVA anulat (prevăzutlaart.316(15)CF).
 • Au ajustat TVA aferentă bunurilor de capital(art.305CF).
 • Nu deduc TVA pentru achizițiile de bunuri/servicii realizate în perioada în care au avut codul de TVA anulat.
 • Au obligația să plătească TVA la nivelul cotei colectate pentru vânzări (pe baza Declarației 311).
Situația contribuabililor care au avut codul anulat si care a fost reactivat
 • vor factura cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA
 • pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care contribuabilii au codul anulat vor putea deduce TVA după reînregistrare;
 • pentru stocuriși bunuri de capital existente la data reînregistrării, vor efectua o ajustare pozitivă pentru stocuri și bunuri decapital  (art.305 din Codul fiscal).

 

Situația beneficiarilor care au cumpărat bunuri/servicii de la contribuabili cu codul de TVA anulat (în perioada respectivă):
 • Nu au avut posibilitatea să deducă TVA pe baza facturilor emise cu TVA, de la data înregistrării furnizorilor în Registru.
 • Pot deduce taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat ,dacă acesta emite factură cu TVA după reînregistrare.