Conform art. 25 alin. (3) din Codul fiscal,  cheltuielile cu deductibilitate limitată, respectiv cheltuielile de protocol vor fi tratate din aceste doua puncte de vedere:

 • Din punctul de vedere al impozitului pe profit
 • Din punctul de vedere al TVA
Din punct de vedere al impozitului pe profit, formula după care se calculează cheltuielile de protocol deductibile limitat:

= 2% * (Rezultat contabil + Cheltuieli de protocol + Cheltuieli cu impozitul pe profit + TVA cadouri oferite care depasesc 100 lei)

Aspecte privind TVA, la cheltuieli cu deductibilitate limitată
 1. Bunuri acordate sub forma de protocol
 2. Servicii acordate sub forma de protocol
 • Bunurile de mica valoare (<= 100 lei) acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri
 • Valoare cadou oferit <= 100 lei
 • Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite
 • Pentru cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei => suma depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s- a exercitat dreptul de deducere la
 • Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul

Baza impozabila (valoarea depasirilor de plafon) si taxa colectată aferenta se inscriu in autofactura.Se declara in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care PI a acordat bunurile gratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul.

 • cheltuielile sociale – în limita unei cote de până la 5% * Cheltuieli cu salariile personalului
 • Costurile sociale pe care societatile trebuie sa le suporte conform contractului colectiv la nivel național, de ramură, grup de unități și unități
 • Cheltuielile    cu    amortizarea    mijloacelor    de    transport (categoria M1, max 9 scaune de pasageri) ≤ 1.500 lei/lună
 • cheltuielile reprezentând tichetele de masă și vouchere de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;
 • cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu sau a unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal – deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza de contract
 • scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii (HG 831/2004)
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice:

– cu   o   masă   totală    maximă   autorizată   care să   nu depăşească 3.500 kg şi

– care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului,

– aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

 

Cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitaţii economice

 

Utilizarea în scopul activităţii economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea:
 • deplasări în ţară sau în străinătate la clienţi/furnizori, pentru prospectarea pieţei,
 • deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru, la bancă, la vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale,
 • utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
 • deplasări pentru intervenţie, service, reparaţii,
 • utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii
Cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitaţii economice

Utilizarea vehiculului pentru activităţile exceptate rezultă, în funcţie de fiecare situaţie în parte, din informaţii cum sunt:

 • obiectul de activitate al persoanei impozabile,
 • dovada că persoana  impozabilă   are   personal angajat   cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii,
 • foile de parcurs care trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute in Codul fiscal.
 • orice alte dovezi care pot fi furnizate
Informaţii necesare:
 • categoria de vehicul utilizat,
 • scopul şi locul deplasării,
 • kilometrii parcurşi,
 • norma proprie de consum carburant pe kilometru

 

Cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitǎţii economice

Cheltuieli aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale – cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing:

 • impozitele locale,
 • RCA,
 • inspecţiile tehnice periodice,
 • rovinieta,
 • chiriile,
 • partea nedeductibilă din TVA,
 • dobânzile,
 • comisioanele,
 • diferenţele de curs valutar

 

•cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.

Motivatie:

Aduce acelaşi regim fiscal, aplicabil în prezent pentru creanţele scose din gestiunea contribuabililor, plătitori de impozit pe profit, ca urmare a neîncasării.

  • cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve, în limita prevăzută la 26 (garantii, clienti incerti)

 

Sursa: CECCAR