Pentru profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt:

 • mașini, utilaje și instalații de lucru (subgrupa 2.1)
 • calculatoare și periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare (subgrupa 2.9 din Catalog)
 • programe informatice
 • dreptul de utilizare a programelor informatice

Acestea sunt provenite din:

  • achiziţii (active considerate noi, respectiv cele care nu au fost utilizate anterior datei achiziţiei).
  • producţie, respectiv realizarea acestora în regie proprie;
  • contracte de leasing financiar

În cadrul scutirii acordate pentru profitul reinvestit sunt introduse și:

-activele utilizate în activitatea de producție, procesare ;

-activele reprezentând retehnologizare.

Rezerve si reguli pentru cei ce ies din sistemul micro in cursul anului
 • Rezervele legale şi rezerve reprezentând facilităţi fiscale (cota redusa la export, profit reinvestit, etc) nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În caz contrar se recalculează impozitul pe profit şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data aplicării facilităţii respective, potrivit
 • În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 47 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 52, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele prevăzute la alin. (1) din art. 22, puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Conditii:

 • folosirea echipamentelor in     scopul     desfasurarii    activitatii
 • păstrarea în patrimoniu o perioadă de cel puțin ½ din durata normată de utilizare economică, maxim 5 ani.
 • Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual;
 • Se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva

Precizare: Prin excepție de la prevederile art. 28 alin. (5) lit. b), contribuabilii care beneficiază de prevederile art. 22 alin. (1) nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru activele respective.

Profitul investit = SC 121

Norme:

Profit contabil brut cumulat = Profit contabil + Cheltuieli cu impozitul pe profit

 • înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice, fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finanţare
 • Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutire mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar la rezerve:
129 =1068