Potrivit OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt recunoscute ca fiind cheltuieli de constituire:

Acele cheltuieli ocazionate la inființarea sau dezvoltarea unei entitati (cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni/obligatiuni, alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii entitatii).

Entitatea va efectua următoarele înregistrări contabile:
În debitul contului se înregistreaza:

– cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (404, 462, 512, 531).

În creditul contului se înregistreaza:

amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din evidenta (280).

Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire existente.

a) Recunoaşterea cheltuielilor de constituire:

201                                     =                     404
Chelt. de constituire                    Furnizori
de imobilizări

b) Amortizare anuală a chelt. de constituire pe perioada maximă de 5 ani

6811                               =                          2801
Chelt.                                     Amortizarea cheltuielilor
de exploatare                                        de constituire
privind amortizarea
imobilizărilor

La sfârşitul celor 5 ani, când aceste cheltuieli sunt complet amortizate, se efectuează înregistrarea:

2801                                     =                        201
Amortizarea cheltuielilor                Cheltuieli de constituire
de constituire