Potrivit Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, punctul 265, la alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.

Cuantumul garantiei poate fi o suma fixa sau un procent din valoarea contractului. Prin urmare,  din punctul de vedere al prestatorului, garantia acordata reprezinta o creanta, evidentiata in bilant ca imobilizare financiara sau ca si creanta.

Tot din punct de vedere al prestatorului, obligatia asumata de acesta prin contractul incheiat, cu privire la remedierea unor eventuale deficiente genereaza o obligatie curenta legala, cu o valoare si data de aparitie incerta.

Garantiile a caror scadenta este mai mare de un an sunt prezentate ca si imobilizari financiare in situatiile financiare anuale. Garantiile cu scadenta sub un an sunt considerate creante pentru prezentarea in situatiile financiare anuale.

Conform pct.377 din reglementarile contabile, se constituie provizioane pentru elemente cum sunt cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor.

Potrivit cerintelor pct.369-377 din reglementarile contabile mentionate, societatea prestatoare are obligatia constituirii unui provizion pentru activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor.

Precizam ca valoarea unui provizion reprezinta cea mai buna estimare a cheltuielilor probabile sau, in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia.

Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.

Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite pentru garanția de bună execuție se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.
Aspecte fiscale legate de TVA:

Inscrierea garantiilor in facturile emise nu este obligatorie, dar in masura in care acestea sunt inscrise in facturi alaturi de lucrarile prestate sau in facturi distincte, factura nu va cuprinde TVA distinct aferent garantiei.

TVA se va colecta la valoarea totala a lucrarilor si serviciilor executate, fara ca aceasta suma sa fie influentata de garantia de buna executie.

Monografie contabila (inregistrarea garantiilor de buna executie):
  • inregistrarea facturii initiale

411 „Clienti” =  %

                           704  “Venituri din servicii prestate”

                           4427 „TVA colectata”

  • inregistrarea garantiei de buna executie ca procent sau suma fixa

2678 „Alte creante imobilizate” = 411 „Clienti”

  • incasarea diferentei factura minus garantia retinuta

5121 „Conturi la banci in lei” = 411 „Clienti”

  • inregistrarea unui provizion pentru garantii acordate

6812                     =                     1512

„Cheltuieli de exploatare                „Provizioane pentru

privind provizioanele”                 garantii acordate clientilor”

  • efectuarea lucrarilor de reparatii in perioada de garantie

6XX = 301,421

  • reluarea partiala la venituri a provizionului existent

1512                   =                           7812

„Provizioane pentru                         „Venituri din provizioane”

garantii acordate clientilor”

  • incasarea garantiei la sfarsitul perioadei de garantie

5121                    =                               2678

“Conturi la banci in lei”                            „Alte creante imobilizate”

 

Baza legala: Ordinul OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.