Concedierea disciplinară este decizia de încetare a raportului de muncă de către un angajator a unui angajat. Pentru a fi considerat ca atare, trebuie să apară două împrejurări: există o nerespectare din partea angajatului, iar aceasta este în mod specific gravă și culpabilă.

Dacă salariatul lipsește de la locul de muncă, angajatorul trebuie să dispună efectuarea cercetării disciplinare prealabile urmand ca in cadrul cercetarii sa se stabileasca daca absenta salariatului are sau nu caracter motivat, si astfel sa se intocmeasca decizia de concediere disciplinară.  Astfel, pentru a putea fi stabilit caracterul nemotivat al absentelor, este necesar a fi efectuata cercetarea disciplinara prealabila respectandu-se dispozitiile art. 251 din Codul muncii.
Regulile referitoare la procedura disciplinara trebuie sa fie prevazute in mod expres in Regulamentul intern, care este adus la cunostinta salariatilor (art. 242 din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare).
In situatia in care la nivelul angajatorului nu este reglemenata o astfel de procedura, angajatorul va desfasura procedura cercetarii disciplinare prealabile conform dispozitiilor art. 247 – art. 252 din Codul muncii.

Conform art. 252 alin. (2) din Codul muncii, in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

Alin. (3) al aceluiasi articol stabileste ca, neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
Astfel, doar neprezentarea salariatului fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea cu incetarea contractului individual de munca fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

Conform art. 51 alin. (2) din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Deoarece suspendarea pentru absente nemotivate nu este un caz de suspendare intemeiat pe un certificat medical, suspendarea se inregistreaza in Revisal.

Conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, datele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.
Asadar pentru absente nemotivate suspendarea se transmite in Revisal in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.
Data suspendarii este prima zi in care salariatul nu s-a prezentat la lucru. Astfel, contractul de munca trebuie suspendat si transmis in Revisal la 3 zile de la prima zi de absenta nemotivata.
Neoperarea si netransmiterea suspendarii in Revisal poate fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 5.000 si 8.000 lei (art. 8 alin. (2) lit. d) din H.G. nr. 905/2017.
Daca ulterior salariatul prezinta un certificat medical pentru perioada in care a absentat de la locul de munca, inregistrarea suspendarii CIM in Revisal va fi anulata.
Temeiul legal pentru absente nemotivate este art. 51 alin. (2) din Codul muncii.

In Revisal vom avea urmatoarele inregistrari:

Data inceput suspendare – prima zi de suspendare absente nemotivate
Data sfarsit suspendare – ultima zi de suspendare absente nemotivate
Data incetare suspendare – prima zi in care contractul este activ.

In situatia in care un salariat lipseste de la locul de munca si nu isi motiveaza absentele, fapta poate consitui abatere disciplinara.
Angajatorul va initia procedura cercetarii disciplinare a salariatului pentru a stabili daca absentele acestuia de la locul de munca sunt motivate sau nemotivate.
In acest sens, angajatorul emite o decizie prin care numeste o persoana sau o comisie formata din mai multe persoane care sa efectueze cercetarea disciplinara.
In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana sau de catre comisia imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii – art. 251 alin. (2) din Codul muncii.
Angajatorul trebuie sa detine dovada comunicarii acestei convocari.

In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul are dreptul:

– sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa;
– sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea tuturor probelor si motivatiilor pe care le considera necesare;
– sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este;
– sa fie asistat de avocat.

Neprezentarea salariatului la convocare fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile (art. 251 alin. (3) din Codul muncii).

Astfel, pot exista doua situatii:

1. Salariatul nu se prezinta la convocare la cercetarea disciplinara, caz in care angajatorul poate dispune sanctionarea disciplinara care poate consta in concediere disciplinara;
2. Salariatul se prezinta la cercetarea disciplinara. In acest caz, se incheie un proces verbal in care se mentioneaza discutiile din cadrul cercetarii inclusiv apararile salariatului.

Daca angajatorul inlatura intemeiat apararile formulate de salariat sau acesta nu se prezinta la cercetare, se poate emite decizia de sanctionare. Sanctiunea disciplinara poate consta in concediere disciplinara daca abaterea disciplinara este grava.
Conform art. 252 din Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. Termenul de 30 de zile se socoteste de la data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii (conform Deciziei ICCJ nr. 16 din 12 noiembrie 2012).

In decizie se cuprind in mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea, in cazul in care salariatul nu se prezinta;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
Decizia de concediere se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

 

Descarcă documente în word

convocare  pv convocare salariat decizie suspendare pe durata cercetarii disciplinare